Son Yazılar
Anasayfa » Tanıtım Yazısı » Övmenin öğrenciler üzerindeki etkilleri

Övmenin öğrenciler üzerindeki etkilleriBazı öğrenciler çıkışmalara son derece üzülür ve bozulurlar, ba¬zıları ise vurdumduymazdır, hiç etkilenmezler. Eğer öğretmen öğrencilerini dikkatle inceliyecek olursa iyi veya kötü eleştirmeye karşı gösterdikleri tepkileri meydana çıkarıp ona göre bir yol tutabilir.
Bazı ruhbilimciler ve eğitimciler övmenin her zaman verimli olmadığını, ankara escort kötüleme ve azarlamanın da her zaman zararlı olmayıp bazı durumlarda gerçekten etkililik bakımından övmeden aşağı kal¬madığını sezmişlerdir, övmenin bazı öğrenciler için daha iyi olduğu, azarlama ve kötülemenin ise bir takım öğrencilere daha uygun gelebileceği görüşü çeşitli incelemeler üzerinde etkisini göstermiştir, içe dönüklük ve dışa dönüklük etmenlerinin, övme ve kötülemenin İzafî verimliliği ile ilgisi olduğundan şüphe edilmiştir.
Thompson ile Hunnicutt’m yaptıkları bir deneyimde bu görü¬şün doğru olup olmadığı smanmıştır. Çocuklara önce içe dönüklük -* dışa dönüklük testi uygulandı ve bunun sonuçlarına göre içe dönük¬ler ve dışa dönükler olarak iki grupa ayrıldılar. Bundan sonra bu ço¬cuklara O’dan 9’a kadar olan sayıların karşık bir şekilde sütunlar ha¬linde dizilmesiyle meydana getirilmiş çizerek – iptal testi uygulandı, öğrencilerden sayı sütunlarında bulunan 7’leri çizmeleri, yani üzerlerine bir çizgi çekerek iptal etmeleri istendi. Bu güç ve karşık bir iş değildi, kızılay escort öğrencilerin aldıkları puvanlar yalnız gösterecekleri çaba ve dikkate geniş ölçüde bağlı olacaktı.
Çocuklar bu çizerek – iptal testi ile ayrı ayrı zamanlarda altı de¬fa ölçüldüler. Bir grupun kâğıtlarının başlarına Z (zayıf), öbür gru¬pun kâğıtlarının baş tarafına ise I (iyi) konuldu. Son test müstesna, aynı cocuklarm test kâğıtlarının başına her defasında aynı işaretler
konuldu Sonuncu testte ise herkes i aldı. Bu suretle sor» test hariç, bütün testlerde Z (zayıf) alan çocuklardan bir grup, bütün testler¬de 1 alan çocuklardan da başka bir grup ortaya çıkmış oldu. Bu demekti ki gruplardan biri daima övülmüş, öteki ise kötülenmişti, üçüncü bir grup olarak da denetleme grupu bulunuyordu. Bu üçün¬cü grup, kendilerine testlerde elde ettikleri sonuç hakkında hiçbir şey bildirilmiyen ve kâğıtlarına da hiçbir işaret konmıyan çocuklardan meydana geliyordu.
Bu incelemenin bir takım önemli buluşlarını belirtelim, övme de kötüleme de bu deneyde başarıyı artırmıştı. Gerek övülen grup, gerekse kötülenen grup denetleme grupundan daha iyi sonuçlar al¬mıştı. Kötülenen grupun sonuçlan ise övülen grupun sonuçlarından biraz daha iyi idi. Bununla beraber uzun zaman süren kötülemenin etkilerinin ne olacağı sorusu sorulabilir. Bu takdirde olumsuz etkile¬rin başgösterme ihtimali akla yakındır.Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*